icon Hoofd Pagina  icon Instellingen  icon Globale Statistieken  icon Gedetailleerde Statistieken  icon Tijd Statistieken   Language   
Statistieken voor volh.be, gegenereerd op 18/10/2018
Variabele naam Uitleg Variabele waarde
$BBC_MAINSITE Als deze variabele ingesteld is wordt er een koppeling naar de aangegeven locatie gemaakt. De standaard waarde wijst naar de bovenliggende folder. Dus in het geval dat de hoofd pagina zich niet direct in de bovenliggende folder bevind, zal deze waarde ingesteld moeten worden met de actuele locatie van de hoofd pagina.
Voorbeeld:
$BBC_MAINSITE = "http://www.mijn-server.nl/"
$BBC_MAINSITE = ".."
$BBC_MAINSITE = "";
http://www.volh.be/root/root.php
$BBC_SHOW_CONFIG BBClone is standaard ingesteld om de instellingen van de statistieken weer te kunnen geven. In het geval dit gedrag niet wenselijk is kan je de toegang tot de instellingen ontzeggen door deze optie te activeren.
Voorbeeld:
$BBC_SHOW_CONFIG = 1;
$BBC_SHOW_CONFIG = "";
ja
$BBC_TITLEBAR De titel verschijnt in de titel balk van alle BBClone pagina's.
Mogelijke macro's zijn:
 • %SERVER: server naam,
 • %DATE: de huidig datum.
HTML opmaak is toegestaan.
Voorbeeld:
$BBC_TITLEBAR = "Statistiek voor %SERVER gegenereerd op %DATE";
$BBC_TITLEBAR = "De statistieken van %DATE zien eruit als:";
Statistieken voor volh.be, gegenereerd op 18/10/2018
$BBC_LANGUAGE BBClone's standaard taal indien deze niet wordt gespecificeerd door de browser. De volgende talen worden ondersteund:

ar, bg, bs, ca, cs, da, de, el, en, es, fi, fr, hu, it, ja, ko, lt, mk, nb, nl, pl, pt-br, ro, ru, sk, sl, sv, th, tr, zh-cn en zh-tw

nl
$BBC_MAXTIME Deze variabele bepaalt de bezoek lengte van een unieke bezoeker in seconden. Elk bezoek van dezelfde bezoeker binnen deze tijdsperiode zal gezien worden als een enkele bezoeker, zolang de tussenliggende bezoeken niet langer zijn dan de opgegeven limiet. Standaard waarde is 30 minuten (1800 seconden), maar afhankelijk van wat wenselijk is kan de waarde worden aangepast.
Voorbeeld:
$BBC_MAXTIME = 0;
$BBC_MAXTIME = 1800;
1800
$BBC_MAXVISIBLE Hoeveel regels moeten er worden afgebeeld in de gedetailleerde statistieken? De standaardwaarde is 100. Geadviseerd wordt om geen hogere waarden dan 500 te gebruiken om zo zware server belastingen te vermijden. 100
$BBC_DETAILED_STAT_FIELDS De variabele $BBC_DETAILED_STAT_FIELDS bepaalt welke kolommen in de gedetailleerde statistieken moeten worden afgebeeld. Mogelijke kolommen zijn:
 • id => De zoveelste bezoeker sinds het begin van tellen
 • time => Het tijdstip waarop het laatste bezoek geregistreerd is
 • visits => Aantal bezoeken van een unieke bezoeker
 • dns => Bezoekers host naam
 • ip => Bezoekers IP adres
 • os => het besturingssysteem (indien beschikbaar en anders naam robot)
 • browser => De software die gebruikt is om een connectie te maken
 • ext => Bezoekers land of extensie
 • referer => The link from which a visitor came (if available)
 • page => The last visited page
 • search => The search query a visitor used (if available)
De kolommen zullen in dezelfde volgorde afgebeeld worden als opgegeven.
Voorbeeld:
$BBC_DETAILED_STAT_FIELDS = "id, time, visits, ip, ext, os, browser";
$BBC_DETAILED_STAT_FIELDS = "date, ext, browser, os, ip";
id, time, ext, dns, visits, os, browser, referer
$BBC_TIME_OFFSET In geval de server tijd niet gelijk is aan de locale tijdszone, kan via deze variabele de tijd worden aangepast in minuten. Een negatieve waarde zal de tijd terug zetten, een positieve waarde zal de tijd vooruit zetten.
Voorbeeld:
$BBC_TIME_OFFSET = 300;
$BBC_TIME_OFFSET = -300;
$BBC_TIME_OFFSET = 0;
nee
$BBC_NO_DNS Via deze optie kan men instellen of een host naam bij een IP adres moet worden opgezocht. Hoewel een host naam meer verteld over de bezoeker, het opzoeken ernaar kan vertraging veroorzaken bij het laden van de pagina als de gebruikte DNS server(s) erg traag, onbetrouwbaar of gelimiteerd in capaciteit zijn. Het activeren van deze variabele kan het eventuele vertragings probleem oplossen.
Voorbeeld:
$BBC_NO_DNS = 1;
$BBC_NO_DNS = "";
nee
$BBC_NO_HITS BBClone laat standaard in de tijd statistieken alle bezoeken zien, want dit geeft een vrij goede weergave van de server belasting. Echter als tijd statistieken gebaseerd moeten worden op unieke bezoeken en er op een andere mannier geteld moet worden, activeer dan deze variabele.
Voorbeeld:
$BBC_NO_HITS = 1;
$BBC_NO_HITS = "";
nee
$BBC_IGNORE_IP Deze optie kan worden gebruikt om bepaalte IP adressen of adres reeksen uit te sluiten, zodat deze niet worden geteld. In geval van meerdere waardes, dien je deze te scheiden met een komma.
Voorbeeld:
$BBC_IGNORE_IP = "127., 192.168.";
$BBC_IGNORE_IP = "";
nee
$BBC_IGNORE_REFER In geval dat bepaalte verwijzingen van de bezoekers lijst in de gedetailleerde statistieken niet gewenst zijn, kunnen één of meerdere bepaalte woorden gebuikt worden voor het blokkeren van de verwijzing als deze overeen komt. Bij gebruik van meerdere woorden dienen deze te worden gescheiden door een komma.
Voorbeeld:
$BBC_IGNORE_REFER = "spambot.org, .escort.";
$BBC_IGNORE_REFER = "";
nee
$BBC_IGNORE_BOTS You can use this option to determine the treatment of robots. The default is to ignore them in the top hosts ranking but leave them in the remaining stats. If you don't want to see any robots at all you can set this option to "2", then only human visits will be taken into account.
Voorbeeld:
$BBC_IGNORE_BOTS = 2;
$BBC_IGNORE_BOTS = 1;
$BBC_IGNORE_BOTS = "";
1
$BBC_IGNORE_AGENT Deze optie bepaalt hoe BBClone de ene bezoeker van de ander onderscheid. Standaard wordt alleen het IP adres gebruikt, wat in de meeste gevallen een realistisch beeld heeft. Echter als bezoekers zich schuil houden achter een proxy server, zal het deactiveren van deze optie een beter realistisch beeld geven gezien een nieuwe bezoeker pas verondersteld wordt door verandering van tijd en gebruikte browser.
Voorbeeld:
$BBC_IGNORE_AGENT = 1;
$BBC_IGNORE_AGENT = "";
nee
$BBC_KILL_STATS Wanneer het wenselijk is om de statistieken terug op nul te zetten, dient deze optie te worden geactiveerd en zal uitgevoerd worden bij het eerst volgende bezoek. Vergeet niet om achteraf deze optie te deactiveren, anders zal men uitzonderlijk laag verkeer ondervinden ;).
Voorbeeld:
$BBC_KILL_STATS = 1;
$BBC_KILL_STATS = "";
nee
$BBC_PURGE_SINGLE Host namen en oorsprong in de globale statistieken kunnen grote hoeveelheid data genereren, hoewel meestal veroorzaakt door eenmalige bezoeken. Door het activeren van deze optie kun je de statistieken opschonen en de grote van access.php aanzienlijk verkleinen zonder de actuele zichtbare hostnamen en oorsprongen te beïnvloeden. De hoeveelheid eenmalige bezoeken zullen worden toegevoegd aan de "Niet gespecificeerd" regel om zo de totale score intact te houden.
Voorbeeld:
$BBC_PURGE_SINGLE = 1;
$BBC_PURGE_SINGLE = "";
nee

BBClone 0.4.8b © Het BBClone team - licentie onder GPL Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

icon Hoofd Pagina  icon Instellingen  icon Globale Statistieken  icon Gedetailleerde Statistieken  icon Tijd Statistieken